zpátky

Aluprof MB 70HI

MB-70 HI je variantou systému MB-70 s vyšší tepelnou izolací. Dosahuje vynikajících hodnot součinitele prostupu tepla Uf = 1,11 - 2,3 W/(m2*K) (v závislosti na použitých profilech a příslušenství).

Kromě standardních verzí oken je možné vyrábět např. okna se skrytým křídlem MB-70US HI nebo studeno-teplou fasádu z oken MB-70CW HI.

Tepelná izolační schopnost tohoto systému je podstatně větší než u základních systémů. Je to dáno kombinací tepelných můstků a speciálních izolačních vložek v centrální izolační komoře. Tyto vložky díky nízké hodnotě součinitele prostupu tepla snižují proudění tepla přes tuto komoru. Centrální poloha vložek taktéž omezuje konvekci a tepelné záření.

Hliníkové okna a dveře systému MB-70HI podobně jako v případě základního systému MB-70 mohou být využívány jak v individuální zástavbě, tak i v hliníkových fasádách, v případech použití jako výplň sloupo-příčkové stěny je nejvhodnější spojení s fasádním systémem se zvýšenou tepelnou izolací MB-SR50HI.

Soubory ke stažení:

mb70hi_1_pdf.jpg mb70hi_2_pdf.jpg mb70hi_3_pdf.jpg
tmp
08-500 Ryki ul. Warszawska 3a tel (81) 8656 700