zpátky

Politika Kvality

Politika kvality naší firmy vychází ze strategie udržení a zdokonalování vysoké úrovně kvality poskytovaných služeb a nabízených výrobků.

Naším cílem v oblasti politiky kvality je:

 • uspokojovat potřeby a požadavky zákazníků a dodržovat práních předpisy
 • rozvíjet prodej a zvyšovat konkurenceschopnost výrobků
 • vyrábět bezpečné a ekologické výrobky

Těchto cílů dosahujeme:

 • udržováním systému řízení kvality a jeho neustálým zdokonalováním v souladu s požadavky polských a evropských norem
 • dodržováním pravidel správné výrobní praxe (GMP)
 • sledováním potřeb zákazníků
 • partnerskou spoluprací a podporou výrobců oken
 • výběrem kvalitních dodavatelů a spoluprací s nimi
 • neustálým zvyšováním kvality výroby
 • používáním surovin a materiálů, jejichž jakost a hygiena umožní dosahovat stálou kvalitu výrobků
 • zdokonalováním výrobků a technologie výroby v souladu s nejnovějšími tuzemskými a zahraničními poznatky z oboru výroby oken
 • neustálým doškolováním pracovníků, zvyšováním jejich kvalifikace a zaváděním opatření pro zvýšení jejich spokojenosti
 • splněním požadavků ochrany životního prostředí
08-500 Ryki ul. Warszawska 3a tel (81) 8656 700